پنج شنبه, 02 اسفند, 1397
THURSDAY, February 21, 2019
شنبه 21 بهمن
بازدید مدیر مجموعه ورزشی آزادی از کلیه واحدهای اداری
بازدید مدیر مجموعه ورزشی آزادی از کلیه واحدهای اداری
مدیر مجموعه ورزشی آزادی به بازدید از بخش های مختلف این مجموعه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، ناصر محمودی فرد که چهارشنبه طی حکمی از سوی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان مدیر مجموعه ورزشی آزادی منصوب گردید، صبح امروز شنبه 21 بهمن ماه از واحدهای مختلف این مجموعه بازدید نمود.
در حین این بازدید، معاونین و مدیران هر بخش به معرفی واحد مربوطه و مسئولیت های کارکنان پرداختند.
گفتنی است در این بازدید نصیبی معاون فنی و ورزشی، خوش کردار معاون پشتیبانی، اسمعیلی مسئول روابط عمومی و امینی مسئول اداری حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved