دوشنبه, 31 تیر, 1398
MONDAY, July 22, 2019
دو شنبه 19 آذر
زیبایی های پاییز در مجموعه ورزشی آزادی
زیبایی های پاییز در مجموعه ورزشی آزادی
عدم جمع آوری برگ های پاییزی درختان در مجموعه ورزشی آزادی باعث زیبایی بخشیدن به بلوارها و محوطه ها شده و مورد استقبال ورزشکاران و مراجعه کنندگان قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، ریزش برگ درختان در فصل پاییز زیبایی خاصی به معابر مجموعه ورزشی آزادی بخشده است.اگر چه ریزش برگ های پاییزی، زیبای های خاصی دارد ولی تلاش کارگران زحمت کش مجموعه در راستای جمع آوری این برگها در فصل پاییز دو چندان می شود اما عدم جمع آوری این برگ ها معضلات و مشکلاتی را برای مجموعه در پی خواهد داشت.

شعبانلو سرپرست مجموعه ورزشی آزادی در خصوص جمع آوری برگ های پاییزی در بلوارها و محوطه ها گفت: باتوجه به اینکه این برگها در هنگام بارش باران در سطح مجموعه موجب مسدود شدن کانال های هدایت آب می شود، اما جمع آوری نکردن آن در سطح مجموعه به واسطه آب گرفتگی معابر امکانپذیر نیست. اما می تواند در قسمت های از مجموعه که این برگ ها باعث آبگرفتگی نمی شوند از جمع اوری آنها خودداری کرد تا مردم بتوانند از این زیبایی طبیعی بهره مند شوند.تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved