چهارشنبه, 07 آبان, 1399
WEDNESDAY, October 28, 2020
یک شنبه 27 مهر
آغاز طرح آبیاری مکانیزه فضای سبز و درختان دور دریاچه مجموعه ورزشی آزادی
آغاز طرح آبیاری مکانیزه فضای سبز و درختان دور دریاچه مجموعه ورزشی آزادی
عملیات لوله گذاری جهت آبیاری مکانیزه فضای سبز و درختان مجاور دریاچه مجموعه ورزشی آزادی در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، فضای سبز و گسترش و حفاظت از آن در گرو مدیریت صحیح و استفاده درست از عوامل گسترش دهنده از لحاظ کمی و کیفی است. در همین راستا از سال گذشته عملیات درختکاری و کاشت نهال، هرس درختان، علف زنی و حاشیه زنی گسترده در جنگل ها و نقاط مختلف مجموعه انجام شد و در ادامه مسیر و تکمیل روند مناسب زیست محیطی، از یک ماه گذشته که فاز طراحی، نقشه کشی و نقشه برداری عملیات لوله گذاری مکانیزه جهت آبیاری فضای سبز و درختان مجاور دریاچه مجموعه ورزشی آزادی آغاز گردیده بود، امروز و به منظور مصرف بهینه منابع آبی و مدیریت مصرف صحیح آب وارد فاز عملیاتی و اجرایی گردید و مقرر گردیده، تا پایان آبان ماه خطوط لوله اصلی این طرح به متراژ 2000 متر طول به بهره برداری برسد.

گفتنی است برای اجرای این طرح، با عنایت به بررسی ها و برآورد های بعمل آمده، نزدیک به 22 میلیارد ریال، نقدینگی و اعتبار نیاز بوده که هزینه و صرف گردد، اما با توجه به عدم وجود نقدینگی و عدم وجود منابع و اعتبارات مالی، با درایت و هوشمندی سیف مدیریت محترم و پرسنل خدوم و زحمتکش مجموعه در سال جهش تولید، با کمترین هزینه و با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در مجموعه ورزشی آزادی، اعم از منابع انسانی و تجهیزاتی برای پیاده شدن طرح و اجرای آن به نحو احسن و شایسته اقدامات لازم معمول گردیده است و در آینده ای نزدیک این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved