دوشنبه, 31 تیر, 1398
MONDAY, July 22, 2019
شنبه 22 دی
تعمیر و نصب بنرهای جدید تابلو های مجموعه ورزشی آزادی
تعمیر و نصب بنرهای جدید تابلو های مجموعه ورزشی آزادی
تابلوهای بزرگ مجموعه ورزشی آزادی تعمیر و بنرهای جدید بر روی آنها نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، در جهت ایجاد منظر زیبای شهری، تابلوهای بزرگ مجموعه ورزشی آزادی توسط پرسنل واحد برق تعمیر و چراغهای LED، خازن و ترانسهای تابلو تعویض و سپس بنرهای جدید این تابلوها در بلوار اصلی ورودی غربی مجموعه نصب گردید.

لازم به توضیح است این تابلوها که تعداد آنها 12 عدد بود، به دلیل آنکه در معرض هوای بیرونی است، بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و ورزش باد و طوفان دچار فرسودگی شده بودند که با دستور "شعبانلو" سرپرست مجموعه ورزشی آزادی و با همکاری و هماهنگی "رهگذر" مدیر روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تعمیر و بنرها تعویض گردید.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved