پنج شنبه, 13 آذر, 1399
THURSDAY, December 3, 2020
چهار شنبه 28 آبان
با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا؛
با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا؛
ورود اعضاء به مجموعه ورزشی آزادی به مدت دو هفته ممنوع شد
ورود اعضاء به مجموعه ورزشی آزادی به مدت دو هفته ممنوع می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، با توجه به مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا و تشدید محدودیت ها، از روز شنبه اول آذر ماه 1399، ورود اعضاء به مجموعه ورزشی آزادی به مدت دو هفته ممنوع می باشد.

لازم به ذکر است که فدراسیون های مستقر در مجموعه ورزشی آزادی جهت برگزاری مسابقات و تمرینات ورزشکاران و ملی پوشان خود باید مجوز برگزاری را از ستاد مقابله با کرونا در ورزش اخذ نمایند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved