چهارشنبه, 07 آبان, 1399
WEDNESDAY, October 28, 2020
سه شنبه 22 مهر
قدیمی و رباطی به دیدار سیف آمدند
قدیمی و رباطی به دیدار سیف آمدند
رییس فدراسیون هاکی و شهردار منطقه 10 با مدیر مجموعه ورزشی آزادی دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، پس از دیروز و امروز پرکار و شلوغ مدیریت مجموعه ورزشی آزادی، امروز نیز بهرام قدیمی و مجید رباطی شهردار منطقه 10 ضمن دیدار با قدرت اله سیف با وی به گفت و گو پرداختند.

در این جلسه حاضرین پیرامون تعاملات و همکاری های سه جانبه مجموعه ورزشی آزادی، فدراسیون هاکی و شهرداری منطقه 10 به بحث و تبادل نظر پرداختند.
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved