پنج شنبه, 02 خرداد, 1398
THURSDAY, May 23, 2019
شنبه 16 تیر
بازدید محمودی فرد و شعبانی بهار از سایت تیرانداری با کمان آزادی
بازدید محمودی فرد و شعبانی بهار از سایت تیرانداری با کمان آزادی
مدیر مجموعه ورزشی آزادی و رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان از سایت تیر اندازی با کمان آزادی بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز سه شنبه 19 تیر ماه ناصر محمودی فرد مدیر مجموعه ورزشی آزادی با همراهی غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان از سایت این فدراسیون واقع در مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمودند.
در این بازدید که یک ساعت به طول انجامید محمودی فرد و شعبانی بهار در خصوص مشکلات سایت تیراندازی با کمان و همکاریهای دو جانبه مجموعه ورزشی آزادی و فدراسیون مربوطه بحث و تبادل نظر کردند.

لازم به ذکر است که در این بازدید پرویزی معاون ورزشی مجموعه ورزشی آزادی نیز حضور داشت.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved