شنبه, 04 بهمن, 1399
SATURDAY, January 23, 2021
سه شنبه 23 دی
بازدید همدانی از اماکن مجموعه ورزشی آزادی
بازدید همدانی از اماکن مجموعه ورزشی آزادی
معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درحضور سیف از مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز سه شنبه 23 دیماه، محسن همدانی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از زمینهای تنیس و جاده تندرستی این مجموعه بازدید نمود.

در این بازدید همدانی با همراهی قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی از زمینهای تنیس بازدید و سپس با مهذب نیا مسئول زمینهای تنیس جلسه ای را پیرامون شرایط واگذاری و نحوه ثبت نام تنیس بازان برگزار کردند. در پایان این بازدید نیز از جاده تندرستی مجموعه و امکاناتی که جدید در این جاده افزایش پیدا کرده، نیز بازدید بعمل آوردند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved