پنج شنبه, 31 خرداد, 1397
THURSDAY, June 21, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
تماشای دیدار ایران و اسپانیا با حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/30
تماشای دیدار ایران و اسپانیا با حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی (بخش دوم)
نمایش جزئیات
1397/03/30
تماشای دیدار ایران و اسپانیا با حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی (بخش اول)
نمایش جزئیات
1397/03/30
اولین تمرین تیم ملی والیبال در سالن 12 هزار نفری آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/30
روند آماده سازی ورزشگاه آزادی پیش از حضورخانوادگی مردم برای تماشای جام جهانی
نمایش جزئیات
1397/03/30
بازدید پیش دبستانی و مهد کودک هدایت نوین از مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/30
تمرینات تیم ملی نوجوانان در مرکز فوتبال آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/30
بازدید داورزنی از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال
نمایش جزئیات
1397/03/29
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال (7)
نمایش جزئیات
1397/03/29
برگزاری جلسه هماهنگی لیگ ملتهای والیبال
نمایش جزئیات
1397/03/28
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال (6)
نمایش جزئیات
1397/03/28
تمرین آماده سازی تیم ملی فرنگی جوانان در خانه کشتی آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/28
...
صفحه 1 از 14 صفحه
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved