چهارشنبه, 26 مهر, 1396
WEDNESDAY, October 18, 2017
جمعه 14 مهر
هفته دوم لیگ دسته یک بانوان با حضور 7 تیم در محل سالن 80 خط تیراندازی آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved