چهارشنبه, 02 خرداد, 1397
WEDNESDAY, May 23, 2018
سه شنبه 24 بهمن
دیدار تیم های پرسپولیس ایران و نسف قارشی ازبکستان


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved