دوشنبه, 07 مهر, 1399
MONDAY, September 28, 2020
پنج شنبه 30 مرداد
حال و هوای حسینی ورزشگاه آزادی پیش از شروع دیدار پرسپولیس و سایپا
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved