شنبه, 30 دی, 1396
SATURDAY, January 20, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
سه شنبه 12 دی - بهره‌برداری از استخر آبدرماني واقع در مجموعه ورزشي آزادي-نوبت 2
تاریخ ثبت: سه شنبه 12 دی 1396
موضوع: بهره‌برداری از استخر آبدرماني واقع در مجموعه ورزشي آزادي-نوبت 2
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/16 الی 1396/10/19
اطلاعات بیشتر
شنبه 09 دی - مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
تاریخ ثبت: شنبه 09 دی 1396
موضوع: مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/11 الی 1396/10/16
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved